Ojcowie karmelici bosi do Wrocławia przybyli w 1946 r. Początek był bardzo trudny z powodów zewnętrznych, tj. powrót Ziem Zachodnich do Macierzy, ale też i organizacyjnych - niechęć i szczególny stosunek władz komunistycznych, co utrudniało rozwój życia religijnego. Nie posiadamy dokumentów z tego czasu, gdyż był to trudny okres. Stąd też wspólnota III Zakonu nie posiadała również aktu erygowania. Akt ten został nadany na wniosek i prośbę prowincjała Prowincji Warszawskiej o. Mariana Stankiewicza OCD przez Stolicę Apostolską w Rzymie w 2007 r.
    Do Zakonu, już w 1947 r. wstępowali ludzie odważni, konsekwentni i aktywni, dzięki czemu wspólnota wzrastała ilościowo i duchowo na trudnym terenie Ziem Odzyskanych. Pierwszym członkiem wpisanym do Księgi Członków III Zakonu była Abramowicz Waleria, s. Elżbieta od Trójcy św. ur. 16.IV.1886 r. w Mińsku data obłóczyn - 15.X.1947r., data prefacji - 8.XII.1948 r. na ręce o. Anzelma.
Do III Zakonu wstępowali księża:  
ks. Alojzy Spyrka, br. Jan Chrzciciel od św. Rodziny, ur. 2.II.1904 r. w Kozłowie data obłóczyn - 1946 r, na ręce o. Jozafata
ks. Adam Sygaliński, br Józef od św. Trójcy, ur. 18.I.1950 r. w Pisarzowicach, data obłóczyn - 1975 r. na ręce o. Mieczysława Wożniczki od Ducha św.
ks. Jarka Jerzy, br. Filip od Najświętszego Serca P.J., ur. 5.06.1952 r. w Jeleniej Górze, data obłóczyn - 1975 r. na ręce o. Mieczysława Wożniczki od Ducha św.
    Pierwszą wizytację III Zakonu z kapłańskim błogosławieństwem odbył o. Konstantyn od Trójcy św. - Prowincjał Karmelitów Bosych, 21 lutego 1975 r. W tym czasie Dyrektorem III Zakonu był wielebny o. Mieczysław Woźniczka od Ducha św.
    Obecnie wspólnota OCDS we Wroclawiu liczy 39 członków, z których aż 10 dojeżdża z odległych miejscowości Dolnego Śląska.
Wspólnota aktywnie służy przykładem i charyzmatem apostolskim w swoich parafiach - dwóch braci zostało wyniesionych do godności szafarza nadzwyczajnego, inni zajmują się opieką nad bielizną kielichową, prowadzeniem bractwa szkaplerznego, nauczaniem religii oraz w miejscach swojego zamieszkania służą potrzebującym i proszącym o modlitwę. Diakonia chorych wspomaga duchem i czynem osoby starsze i potrzebujące pomocy.
    Została założona Róża Różańcowa Rodziców modlących się za dzieci. Modlitwą obejmujemy wszystkich członków wspólnoty, a szczególnym tego wyrazem jest forma indywidualnego wstawiennictwa za konkretną losowo wybraną osobę.
    Co miesięczny dzień skupienia obejmuje formację, przygotowanie do Mszy św., czytanie i rozważanie Słowa Bożego, śpiew liturgiczny. Wspólnie uczestniczymy w Eucharystii, Koronce do Miłosierdzia Bożego, Adoracji przed Najświętszym Sakramentem w Kościele p/w Opieki św. Józefa.
    Współpraca we wspólnocie ma charakter bratersko-siostrzany. Wzrastając duchowo w charyzmacie Karmelu, staramy się dawać świadectwo bycia KARMELEM  w Kościele.